Web Mail Anasayfa
 

MESLEKİ ARAŞTIRMA VE MEVZUAT KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

1-)  Gelir İdaresi Başkanlığı'nca Elektronik Fatura Uygulaması ”Elektronik Başvuru Sistemi" 06.08.2013 tarihinde açılmış bulunmaktadır.

2-)  E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI HANGİ MÜKELLEFLERİ KAPSAR

        A-   04.12.2003 TARİHLİ VE 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU KAPSAMINDA MADENİ YAĞ LİSANSINA SAHİP OLANLAR İLE BUNLARDAN 2011 TAKVİM    YILINDA MAL  ALAN MÜKELLEFLERDEN 31.12.2011 TARİHİ İTİBARİYLE ASGARİ 25 MİLYON TL. BRÜT SATIŞ HASILATINA SAHİP OLANLAR.

a) 2011 yılında brüt satış hasılatı 25.000.000.00 TL. (yirmibeşmilyon)’yı geçenler akaryakıt istasyonları ve benzeri yerlerden mal aldıkları mükellefleri (akaryakıt ürünleri dışındaki alımlar dahil) tespit ederek bu mükelleflerin GİB idaresinin internet sayfası www.gib.gov.tr ve www.efatura.gov.tr listelerinde yer alıp almadıklarını kontrol etmeleri şayet yer almışlarsa E.Fatura için 01.09.2013 tarihine kadar GİB.E fatura giriş sayfasından başvuru yapmaları gerekmektedir.

        B-    6.6.2002 TARİHLİ VE 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ  KANUNA EKLİ (111)SAYILI LİSTEDEKİ MALLARI İMAL İNŞA VEYA İTHAL EDENLERLE İLE  BUNLARDAN 2011 TAKVİM YILINDA MAL  ALAN MÜKELLEFLERDEN 31.12.2011 TARİHİ İTİBARİYLE ASGARİ 10.MİLYON TL. BRÜT SATIŞ HASILATINA SAHİP OLANLAR.

b)   2011 yılında brüt satış hasılatı 10.000.000.00 TL (onmilyon)’yi geçenler tütün mamülleri, alkollü içecekler ve kolalı gazozları imal ve inşa edenler ile bunları ithal edenlerden mal aldıkları mükellefleri (tütün mamülleri, alkollü içecekler ve kolalı gazozlar dışındaki alımlar dahil) tespit ederek bu mükelleflerin GİB internet sayfası www.gib.gov.tr ve www.efatura.gov.tr  listelerinde yer alıp almadıklarını kontrol etmeleri şayet yer almışlarsa e-fatura için 01.09.2013 tarihine kadar GİB e-fatura giriş sayfasından başvuru yapmaları gerekmektedir.

        C-    YUKARIDAKİ HER İKİ FIKRADA GEÇEN MAL ALIMINI KAPSAMAKTA OLUP, HİZMET ALIMINI KAPSAMAMAKTADIR. AYRICA ALINAN MALIN MİKTARI ÖNEMLİ OLMAYIP FİRMAMAZIN BRÜT CİROSU SÖZ KONUSU RAKAMLARI AŞMASI VE MAL ALIMLARIMIZDA İKİ GRUPTAKİ MÜKELLEFLERDEN; ÖRNEĞİN AKARYAKIT İSTASYONUNUN MARKETİNDEN ÇİKOLATA ALMANIZ  VEYA TÜTÜN MAMÜLLERİ, ALKOLLÜ İÇECEKLER VE KOLALI GAZOZU İTHAL İZNİ OLANLARDAN TOZ ŞEKER, PEYNİR ALIMI GİBİ VE AYRICA MİKTARI 1.00 TL DAHİ OLSA MAL ALIŞI OLSA KAPSAMA GİRMEKTEDİR.

ÇOK DEĞERLİ MESLEK MENSUBU ARKADAŞLARIMIZ;

2011 YILINDA 10 VE 25 MİLYONU AŞAN CİROLARI OLAN MÜKELLEFLERDEN A VE B FIKRASINDAKİ MÜKELLEFLERDEN MAL ALIMI VARSA BUNLARIN LİSTESİNİ YAPARAK GİB İNTERNET SAYFASINDAN E-FATURA LİSTESİNDE OLUP OLMADIKLARININ KONTROLÜNÜN YAPILMASI, ŞAYET BU LİSTEDE OLMALARI HALİNDE EN GEÇ 01.09.2013 TARİHİNE KADAR GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİTESİNDEN BAŞVURU YAPMALARI GEREKMEKTEDİR.

KIYMETLİ MESLEK MENSUBU ARKADAŞLARIMIZ İŞLERİNİZDE KOLAYLIKLAR DİLER, EN DERİN SAYGI VE SEVGİLERİMİZİ SUNARIZ.

 

OSMAN YAŞAR BAYRAM                                                                                                         

MESLEKİ ARAŞTIRMA VE MEVZUAT

KOMİSYONU BAŞKANI

 

BU KONUDAKİ KAYNAKLAR

1-) 397, 416, 421, 424 SERİ NUMARALI V.U.K. GENEL TEBLİĞLERİ

2-) 58 SERİ NUMARALI V.U.K. SİRKÜLERİ

3-) ELEKTRONİK ARŞİV UYGULAMASINA İLİŞKİN V.U.K. GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

Üye Girişi   Kapat
Stajyer Girişi   Kapat
Üye Arama   Kapat
© 2003 - 2020 Kocaeli SMMMO Web Tasarım Neo