Web Mail Anasayfa
 


Sayın Uzlaştırmacı Adayı;

>
Eğitim programının uygulanması , eğitim takviminin netleştirilmesi ve illerdeki sınıf planlamalarının yapılması adına, “Uzlaştırmacı Eğitim Programına” kayıt olacak adayların 15 Mart 2019 Cuma gününe kadar, Selçuk Üniversitesi döner sermaye Hesabına 100 TL ön ödeme yatırması gerekmektedir. Ödeme dekontunu bu formla birlikte info@kocaelismmmo.org.tr adresine gönderiniz. Dekontun açıklama kısmına SELÇUKSEM, Ad-Soyad, TC No ve Uzlaştırmacı Eğitimi yazmanız gerekmektedir.

> Ön ödeme yapan adaylarımıza, sistem üzerinden sürekli olarak bilgilendirmeler yapılacak olup, eğitimler Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı izni İle başlatılacaktır.
Ücretin Yatırılacağı Banka Hesap Bilgisi
Hesap Sahibi : S.Ü. Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü (Hesap adına lütfen dikkat ediniz.)
Banka / Şube Adı : Vakıfbank / Kampüs Şubesi (Şube Kodu: 902)
Hesap No : 158007302959319
IBAN No : TR97 0001 5001 5800 7302 9593 19

> Toplam ücret 900 TL'dir. Şuan ön ödeme için sadece 100 TL ödemeniz gerekmektedir. 800 TL'lik tutar eğitimler başlamadan önce alınacaktır.

> Eğitimler, sınıf açılabilmesi için yeterli sayıya ulaşılması halinde başlayacak ve dersler Kocaeli SMMMO dersliklerinde yapılacaktır.

> Eğitimler bittikten sonra , tüm adaylarımıza online türkiye geneli deneme sınavı yapılacaktır.

> Ders notunuz eğitim başlama döneminde kesin kaydınız ve sistem kaydınız sonrasında mail olarak tarafınıza iletilecektir.

> Başvurular, gerekli bilgi ve belgelerin kontrolünden sonra, en geç 3 (üç) iş günü içerisinde onaylanacaktır.

> Başvuru sürecinde paylaşılan bilgilerin doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur. Başvuru sahibi, paylaşılan bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından doğabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu bilir ve kabul eder.

> Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak/yaptırılacak ve sadece örgün eğitimini tamamlayanların katılabileceği “Uzlaştırmacı Sınavı” için başvuru şartlarına ilişkin yeterlilik ve yetkinlik başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

> Başvuru onaylandıktan sonra, her ne sebeple olursa olsun, kesinlikle ücret iadesi yapılmamaktadır.

> Başvuru onaylandıktan sonra, herhangi bir sebeple eğitime katılınmadığı takdirde, bu kayıtla elde edilen hakları talep edemez.

> Selçuk Üniversitesi, örgün eğitimlerin gerçekleştirileceği lokasyon ve tarihleri belirleme ve değiştirme hakkına sahiptir. Başvuru sahipleri, Selçuk Üniversitesi tarafından kendileri için belirlenen lokasyon ve tarihlerdeki örgün eğitime katılmak zorundadır.

> Selçuk Üniversitesi, eğitimin sonunda, “Uzlaştırmacı Eğitimi Tamamlama Belgesi” düzenler.

> Başvuru sahibi, eğitime katılma yeterliliğine sahip olduğunu kabul eder ve başvurusunu onaylamış sayılır.

UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ ÖN KAYIT BAŞVURU FORMU


Uzlaştırmacı Eğitimi Nedir?

Uzlaştırmacı Eğitimi; suça maruz kalarak mağdur konumda bulunan kişi ve şüpheli konumda bulunan sanık ile beraber çalışarak, içinde bulunulan mevcut sorunlu durum alanında çalışma ve adalet sistemi çerçevesinde çözüm oluşturma yoluyla yeterlilik kazandırma eğitimidir. 
Ceza Muhakemesi Hukukunda, mağdurların haklarının korunması ve suç faillerinin topluma kazandırılması amacıyla gelişen uzlaşma, mağdur ve failin, özgür iradeleriyle kabul etmeleri hâlinde, tarafsız bir üçüncü kişinin yardımıyla, suçtan ortaya çıkan sorunların çözümüne aktif olarak katıldıkları bir süreçtir. Uzlaşmanın amacı, suçlu konumundakilerin kendi işledikleri suçun sonuçlarını görerek anlamaları ve suçun mağduru ile suçu işleyen kişi arasında iletişimin sağlanabilmesidir. Uzlaştırmacı sisteminde; eğitimli uzlaştırmacılar aracılığı ile her iki tarafın da anlaşmaya varması sağlanarak adalet sisteminin işbirliğine dayalı çözüm üretmesi söz konusudur. Uzlaşmada, hem mağdurun zararının giderilmesi hem de suçu işleyenin topluma entegrasyonu söz konusudur. Katılım her iki tarafın da gönüllülük esasına dayalıdır ve uzlaştırma sürecinde gizlilik ilkesi esastır. 

Uzlaştırmacı Eğitimine Kimler Katılabilir?
 • Hukuk Fakültesi,
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi,
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
 • İşletme Fakültesi,
 • İktisat Fakültesi,
 • Yukarıdaki fakültelerden (Örgün veya Açık Öğretim farkı gözetmeksizin) mezun olup aşağıdaki hukuk derslerinden en az ikisini almış olanlar;
 • Anayasa Hukuku
 • Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
 • Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
 • Ceza Muhakemesi Hukuku
 • Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk
 • Ticaret Hukuku
 • İş Hukuku/İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • Uzlaştırmacı Eğitiminin sonunda, eğitimlerini başarı ile tamamlayan uzlaştırmacı adaylarına eğitimi tamamladıklarına dair katılım belgesi verilecektir.
2019 Uzlaştırmacı Ücret Tarifesi

Tarife
MADDE 8 – (1) Bu Tarifeye göre verilecek uzlaştırmacı ücretleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde; 114-171 TL,
b) Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde;
1) 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 342-456 TL,
2) 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 456-570 TL,
3) 6-10 kişinin uzlaştırılması durumunda 570-684 TL,
4) 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 684-798 TL,
c) Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması hâlinde;
1) 2-3 kişinin taraf olması durumunda 171-228 TL,
2) 4-6 kişinin taraf olması durumunda 228-285 TL,
3) 6-10 kişinin taraf olması durumunda 285-342 TL,
4) 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 342-399 TL arasında ücret ödenir.

Uzlaştırmacı Eğitimi İçeriği

UZLAŞTIRMA BÖLÜMÜ;
Onarıcı Adalet Anlayışı
Mağdur-Fail Uzlaştırması
Mağdur Fail Uzlaştırmasının Usulü
Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırmanın Yasal Temeli, Uzlaştırmanın Tanımı ve Esasları
Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar
Soruşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaştırma Teklifi
Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Uzlaştırmacıya Soruşturma Dosyasında Yer alan Belgelerin Verilmesi
Uzlaştırmacıya İlişkin Etik Kurallar
Uzlaştırma Süresi ve Zamanaşımına Etkisi
Mağdurun Zararının Giderimi
Uzlaştırma Müzakereleri
Uzlaştırmanın Sonucu
Uzlaştırmacı Ücreti ve Giderler
Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaşma Teklifi
Uygulama Eğitimi

İLETİŞİM BÖLÜMÜ
İletişim Kavramı
İnsan İlişkileri ve Uzlaştırma Süreci
İletişim Ortamı ve Uzlaştırma
İletişim Modeli
Uzlaştırma Sürecinde Kendini Tanıma ve Başkalarını Anlama
Uzlaştırma Görüşmelerinde Dinleme Becerileri, Savunucu ve Açık İletişim
Uzlaştırma Sürecinde Tutum ve Tutum Değişimi
Uzlaştırma Görüşmelerinde Sözlü ve Sözsüz İletişim

MÜZAKERE TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ
Müzakerenin Tanımı, Kapsamı ve Özellikleri
Uzlaştırmacının Kişisel Müzakereciilik Farkındalıklarının Değerlendirilmesi
Müzakerenin Tanımı, Kapsamı ve Özellikleri
Uzlaştırmacıların Müzakerecilik Başlangıç Düzeyini Tespiti
Müzakere Çeşitlerinin Ortaya Konulması
Müzakere Dinamiklerinin Analizi
Müzakerelerde Uzlaştırmacılarca Kullanılan Taktikler
Müzakere Etiği
Müzakerelerdeki Hatalar ve Dikkat Edilecek Hususlar
Uygulama Eğitimi

Üye Girişi   Kapat
Stajyer Girişi   Kapat
Üye Arama   Kapat
© 2003 - 2022 Kocaeli SMMMO Web Tasarım Neo