Web Mail Anasayfa
 

Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı

 

Değerli Meslektaşımız,

 

Yıllardır yaşadığımız mesleki sıkıntıların çözüme kavuşturulması boyutunda ürettiğimiz “Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı"nı, kullanım amacıyla 13 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazetede mecburi meslek kararı yayımlanmış ve 01/01/2015 tarihi itibari ile de uygulama zorunluluğu getirilmiştir.

 

Tek bir veri tabanından takip ve kontrolü sağlayacak bu Yazılım ile hizmet kalitesinin önemine vurgu yaparak; rekabetin, fiyat ve oranlarla değil, verilecek kalite ile ölçülmesini istemekteyiz.

 

Bu Meslek Kararı; Dayanışma ve Kurumsallaşma mantığımızı daha da geliştirecektir.

 

Bu Yazılım İle Neyi Amaçladık!

 

Yazılım;

 

—Yazılı hizmet sözleşmesi düzenleme­den iş kabul edilmemesini,

 

—Ücret tarifesine uyulması ve bunun so­nucunda ücretsiz veya tarifenin altında bir ücretle iş görülmesinin önüne geçilmesini,

 

—Daha önceden çalıştığı meslek men­subuna borcu olan müşterinin, bir başka meslek mensubuna iş yaptırmasının önü­ne geçilmesini,

 

—Stajyerlerin ve bürolarda bağımlı ça­lışan meslek mensuplarının, işten ayrılmasından öncesinde çalıştığı büronun müşterilerine iki yıl geçmedikçe hizmet verip vermediğinin,

izlenmesini sağlayacak niteliktedir.

 

Yazılım Nasıl İşleyecek!

 

Borcu olsun ya da olmasın müşteri devir­lerinde, devir teslim tutanağı düzenlemek zorunludur. Yazılım bir taraftan müşterinin borcu varsa bunun devir teslim tutanağına yazılmasını, diğer taraftan işi alacak meslek mensubunun borç varken işi almasının yasak olduğunu bilmesini sağlıyor.

 

Yazılımın sağladığı imkanlar ile artık büyük ölçüde, meslek mensubu haksız bir şekilde, müşterisinin gitmesinden ve giderken borç bırakma korkusundan uzaklaşarak bugünkü ücreti­ni almasının rahatlığını yaşayacaktır.

 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar!

 

1-Hizmet sözleşmesi yapılmadan iş kabul edilemeyecektir.

 

2- Ücret almadan veya asgari ücret tarifesinin altında iş yapılamayacaktır.

 

3-Sözleşmeden dolayı ücret borcu olan müşteriye bu borcunu ödemeden bir başka meslek mensubu tarafından hizmet verilemeyecektir.

 

4-Bir önceki meslek mensubunun aldığı ücretin altında, düşük ücret teklif edilerek iş alınamayacaktır.

 

5-Müşteri başka meslek mensubuna gitmek istediği zaman devir teslim tutanağı düzenlenecek ve alacak varsa devir teslim tutanağına yazılarak imza altına alınacaktır.

 

6-Sözleşme fesih edilmeden, başka meslek mensubunun sözleşme yapması, hem yasak hem de yazılım yeni sözleşme düzenlemeye olanak vermeyecektir.

 

7-Bürolarda staj yapan veya bağımlı çalışan meslek mensupları bürodan ayrıldıktan sonra iki yıl geçmeden o büronun müşterisinin işini alamayacaktır.

 

Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı ile meslek mensuplarımız;

 

2015 yılı sözleşmelerini; İnternet şubemize girerek elektronik ortamda düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Meslek kararı doğrultusunda; müşterinize imzalatmış olduğunuz sözleşmeleri, fesihleri ve müşteri devirlerinizi yazılımla bildirmeniz yasal zorunluluktur.

 

Müşterinize sunabileceğinizi düşünerek hazırladığımız bu konunun önemini anlatan bir yazıyı ekte takdirlerinize sunuyoruz.

 

Yazılımın başarısı kullanılmaya başlandığı andan itibaren uygulanması ve meslek mensuplarının sahiplenmesi ölçüsünde olacaktır.

 

Biz elimiz­den gelen her türlü çaba ile yarattığımız değerleri, siz değerli meslek mensuplarımıza sunuyoruz, geleceğimiz ve daha saygın bir meslek yaratma çabamız için herkesin elini daha da fazla taşın altına koyması gerekiyor.

 

Yarınlarımızın, bilgimiz, birikimimiz ve gelecek hayallerimizle şekilleneceğini biliyoruz.

 

Yarattığımız ve sonrasında yaratacağımız değişimi yaşamımızın her alanında gösterebilmemiz dileğiyle.

 

 

 

Kocaeli SMMM Odası

 

 

HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE YAZILIMI İLE MESLEKİ DAYANIŞMAYA SAHİP ÇIK!

 

 

E-BİRLİK PROJESİ GİRİŞ SİSTEMİ

İndirilebilir Dosyalar
SAYGIDEĞER İŞLETME SAHİP VE YÖNETİCİLERİMİZİN DİKKATİNE!
HAKSIZ REKABET MODÜLÜ KULLANICI KİTABI

Üye Girişi   Kapat
Stajyer Girişi   Kapat
Üye Arama   Kapat
© 2003 - 2022 Kocaeli SMMMO Web Tasarım Neo