Web Mail Anasayfa
 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /30

 

 

Tarih21/10/2013
SayıKVK-30/2013-5 / Yatırım İndirimi - 21
Kapsam
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /30

 

Konusu

: Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi

: 21/10/2013

Sayısı

: KVK-30/2013-5 / Yatırım İndirimi - 21

İlgili olduğu maddeler: Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri

: Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2013 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,86 (yüzde iki virgül seksen altı) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

 

 

 

 

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı


 

Üye Girişi   Kapat
Stajyer Girişi   Kapat
Üye Arama   Kapat
© 2003 - 2021 Kocaeli SMMMO Web Tasarım Neo