Web Mail Anasayfa
Etik Taahhütname İmzalayan Meslek Mensuplarımız

01.04.2014 2014 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmeye Başlanması(1 Nisan - 31 Mayıs 2014 tarihleri arasında) 
01.04.2014 2013 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelle?erinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında) 
09.04.2014 16-31 Mart 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 
10.04.2014 16-31 Mart 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
15.04.2014 Mart 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
15.04.2014 Mart 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
15.04.2014 Mart 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi 
15.04.2014 Mart 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
15.04.2014 Mart 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
15.04.2014 Mart 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi 
21.04.2014 Mart 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
21.04.2014 Mart 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
21.04.2014 Mart 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
21.04.2014 Mart 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi 
21.04.2014 Mart 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
21.04.2014 Mart 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
24.04.2014 Mart 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı 
24.04.2014 Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) 
24.04.2014 Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı 
24.04.2014 Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı 
24.04.2014 Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı 
24.04.2014 Mart 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı 
25.04.2014 2013 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi 
25.04.2014 1-15 Nisan 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
25.04.2014 1-15 Nisan 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 
25.04.2014 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi 
25.04.2014 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi 
28.04.2014 Mart 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi 
28.04.2014 Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) 
28.04.2014 Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi 17 
28.04.2014 Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi 
28.04.2014 Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi 
28.04.2014 Mart 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
30.04.2014 2013 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi 
30.04.2014 2013 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Kesin Mizan Bildirimi 
30.04.2014 Mart 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 
30.04.2014 Mart 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 
30.04.2014 Mart 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Üye Girişi   Kapat
Stajyer Girişi   Kapat
Üye Arama   Kapat
© 2003 - 2018 Kocaeli SMMMO Web Tasarım Neo