Web Mail Anasayfa
 

İlk TarihSon Tarihazalan sıradaVergiler/Harçlar
01/04/202009/04/202016-31 Mart 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/04/202010/04/202016-31 Mart 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202015/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/04/202015/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/04/202015/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202015/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202015/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/04/202015/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202015/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202020/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202020/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202020/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202020/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/04/202020/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202020/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202024/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
01/04/202024/04/2020Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
01/04/202027/04/2020Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01/04/202027/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/04/202027/04/20201-15 Nisan 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/04/202027/04/20201-15 Nisan 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202027/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202027/04/2020Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202027/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/04/202027/04/2020Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/04/202030/04/20202019 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202030/04/2020Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
01/04/202030/04/2020Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
01/04/202030/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/04/202030/04/2020Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/04/202030/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202030/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/04/202030/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/04/202030/04/2020Mart 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
01/04/202030/04/2020Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
01/04/202001/06/20202019 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması (1 Nisan - 1 Haziran 2020)

Üye Girişi   Kapat
Stajyer Girişi   Kapat
Üye Arama   Kapat
© 2003 - 2020 Kocaeli SMMMO Web Tasarım Neo