Web Mail Anasayfa
 

İlk TarihSon Tarihazalan sıradaVergiler/Harçlar
01/12/202109/12/202116-30 Kasım 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/12/202110/12/202116-30 Kasım 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202115/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202115/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202115/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/12/202115/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202115/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202115/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/12/202115/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/12/202120/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202120/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/12/202120/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202120/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202120/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202120/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/12/202124/12/20211-15 Aralık 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/12/202127/12/20211-15 Aralık 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202127/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202127/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/12/202127/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202131/12/20212020 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)
01/10/202131/12/2021Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/12/202131/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/12/202131/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/12/202131/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202131/12/20212020 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
01/12/202131/12/20212022 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
01/12/202131/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/12/202131/12/2021Kasım 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202128/02/2022Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Kasım 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/12/202131/03/2022Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerin, Kasım 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/12/202105/05/2022Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Kasım 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

Üye Girişi   Kapat
Stajyer Girişi   Kapat
Üye Arama   Kapat
© 2003 - 2021 Kocaeli SMMMO Web Tasarım Neo