Web Mail Anasayfa
 

İlk TarihSon Tarihazalan sıradaVergiler/Harçlar
01/08/202101/11/2021Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/10/202101/11/2021Eylül 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/202101/11/2021Eylül 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/10/202101/11/2021Eylül 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/10/202101/11/2021Eylül 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/202101/11/2021Eylül 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/10/202101/11/2021Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/10/202101/11/2021Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
01/11/202109/11/202116-31 Ekim 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/11/202110/11/202116-31 Ekim 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202115/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202115/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202115/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/11/202115/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202115/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202115/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/11/202115/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/10/202117/11/20212021 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/202117/11/20212021 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202122/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202122/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202122/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/11/202122/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202122/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202122/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/11/202124/11/20211-15 Kasım 2021 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/11/202125/11/20211-15 Kasım 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202126/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202126/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/11/202126/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/202130/11/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/08/202130/11/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/11/202130/11/20217256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi
01/09/202130/11/2021Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/11/202130/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/09/202130/11/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/11/202130/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/11/202130/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202130/11/20212020 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
01/11/202130/11/2021Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/202130/11/20212021 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/202130/11/20212021 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
01/11/202130/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/11/202130/11/2021Ekim 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/202131/01/2022Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ekim 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/11/202131/03/2022Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerin, Ekim 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/11/202105/05/2022Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Ekim 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

Üye Girişi   Kapat
Stajyer Girişi   Kapat
Üye Arama   Kapat
© 2003 - 2021 Kocaeli SMMMO Web Tasarım Neo